Kjersti Randers psykolog
Kort ventetid, fleksible tider og kveldstimer er mulig

 

Etter mange år i det offentlige, har jeg startet egen privatpraksis. Jeg holder til sentralt på Frogner i Oslo.

 

Du trenger ikke henvisning. Jeg har kort ventetid og fleksible åpningstider. Under finner du en oversikt over vansker jeg kan tilby hjelp med. 

FAKTA
 • Psykologspesialist (medlem av norsk psykologforening, NPF)

 

 • Lang og bred erfaring fra det offentlige (akutt- allmen- og ungdomspsykiatri)

 

 • Utdannet ved Universitetet i Oslo

 

 • Samarbeider med lege og annet helsepersonell ved behov​

 

 • Jeg har ikke driftsavtale og du trenger ikke henvisning fra lege

TJENESTER
 • Angstproblematikk, f. eks;

  • sosialangst, prestasjonsangst, panikkangst og fobier, mm

 

 • Depresjon, fødselsdepresjon, sorg, tapsopplevelser, samlivsbrudd, utbrenthet

 

 • Andre følelsesmessige vansker

 

 • Vansker i forhold til andre mennesker

 

 • Selvbildeproblemer

 

 • Spisevansker og spiseforstyrrelser

 

 • PTSD/ kompleks PTSD, dvs akutte og langvarige reaksjoner på å ha vært vitne til, eller utsatt for, f. eks;

  • overgrep, mishandling, voldtekt og omsorgssvikt

 

 • Selvskading

  • Jeg har jobbet mye med denne problematikken, blant annet handler spesialistoppgaven min om dette emnet

 

 • Veiledning til helsepersonell og psykologer under spesialisering