top of page
Kjersti Randers psykolog
Kort ventetid og fleksible åpningstider

Jeg er en privatpraktiserende psykologspesialist som har kontor sentralt på Frogner. Du er sikret konfidensialitet og deler ikke venterom med andre klienter. 

Du trenger ikke henvisning. Jeg har kort ventetid og fleksible åpningstider. Under finner du en oversikt over vansker og utfordringer som jeg kan tilby hjelp med. 

FAKTA
 • Psykologspesialist (medlem av norsk psykologforening, NPF)

 

 • Lang og bred erfaring fra det offentlige (akutt- allmen- og ungdomspsykiatri)

 

 • Utdannet ved Universitetet i Oslo

 

 • Samarbeider med lege og annet helsepersonell ved behov​

 

     Du  trenger ikke henvisning fra lege

TJENESTER
 • Angstproblematikk, f.eks. sosialangst, prestasjonsangst, bekymringsangst, panikkangst og fobier, m.m.

 • Behandling og utredning av stemningslidelser som depresjoner og bipolare depresjoner. Jeg henviser til lege og psykiater ved behov for medikamentell oppfølging.

 • Depresjoner knyttet til svangerskap og fødsel, sorg,   tapsopplevelser og samlivsbrudd.

 • Andre følelsesmessige vansker.

 

 • Relasjonelle vansker og selvbildeproblemer.

 • Spisevansker og spiseforstyrrelser.

 • PTSD/ kompleks PTSD, traumer, dissosiasjon og dissosiative lidelser (symptomer og reaksjoner på å ha vært utsatt for feks  vold , overgrep, omsorgssvikt eller mobbing, eller å ha vært vitne til vold eller familievold).

 • Utredning og vurdering av nevropsykiatriske tilstander som ADHD og Tourettes syndrom. Ved behov samarbeider jeg med nevropsykolog som har driftstilskudd, og henviser videre til psykiater dersom det er behov for det.

 

bottom of page