top of page
Psykolog ekspert å kriser og traumer, Oslo

Jeg er psykologspesialist og ble utdannet ved Universitetet i Oslo i 2001. Jeg har erfaring med ulike terapimetoder og modeller ( blant annet affektbevissthetsterapi, kognitiv terapi, traumeterapi og EMDR). Behandlingen tilpasses hver enkelt. 

Du trenger ikke ha en diagnose eller alvorlige symptomer for å snakke med psykolog. Mange opplever at det er fint å få hjelp til å sortere utfordringer fra en utenforstående knyttet til for eksempel jobb, forhold, vennskap eller familie.

Dersom du derimot lurer på om du kan ha symptomer som kan være forenlig med for eksempel ADHD eller bipolar lidelse, kan jeg  bistå med utredning og henvise videre dersom det er behov for det.

Jeg har mange klienter som har hatt det vanskelig under oppveksten. Flere har vært utsatt for hendelser som mobbing, vold, overgrep eller omsorgssvikt og  har utviklet traumer. En del av dem som kommer i terapi har ikke konkrete minner om det som har skjedd, men kan ha forskjellige symptomer som dissosiasjon, uro, humørsvingninger, søvnvansker, dårlig selvfølelse, hukommelsesvansker, spiseforstyrrelser mm. 

Sammen med klienten har jeg fokus på hvordan vanskene kan ha oppstått og utviklet seg over tid, og kartlegger hvordan vanskene gjør seg gjeldene her nå og hvilke symptomer det er viktigst å jobbe med først.

Svært mange klienter strever med pust og panikkangst, og jeg kan hjelpe til med å vise og demonstrere enkle teknikker som kan avhjelpe dette.

Jeg er opptatt av at du som klient skal føle deg trygg og ivaretatt, og bli møtt på en måte som gjør at du føler deg respektert og sett.

bottom of page